September 26, 2022

Amuruu Agamsaa Lubbuun ol adeemaa hedduu dhabne.

Gadda yoomuu irraanfachuu hin dandeenyetu nu mudate. Obbolaan keenya hedduu dhabne. Barri gaddaaf barri guyyaadhaa gara guyyaatti Lubbuu dhabuun dhaabbatu yoomi laata?

Akka kaleessa barreesseen ture Lola humna Finxaaleeyyii Amaaraa Godina Horroo Guduruu Aanaa Amuruu Ganda Agamsaatti kaleessa barii Uummata nagaarratti banameen jiraattonni naannoo hunduun qabeenya isaaniirra buqqaniiruu, qabeenyii hedduu Gubateera, Samameera. Lubbuun darbeera.

Qeerroon Goobuu Duran Ganda isaanii kabachiisaa turan. Kaleessa garuu waan dinqii hojjetan. Akka Lola Finxaaleeyyiin Amaaraa Uummata keenyarratti banuu dhagahaniin, Miillan deemanii bakka dubbiin sun gahuun Uummata saaniirra salphina kanaan ol tahu ture qolataniiru.

Hedduu galatoomaa hojii dinqiiisin hojjetan yoomiyyuu Uummata keessa jiraata.Lola hamaa Uummata keenyarratti banameen Lubbuun namoota 100 olitu darbe.

namoota kuma hedduutu buqqa’e. Qabeenya hedduutu dhabamne. Amma yoona Daa’imni haadhaaf abbaa jalaa bade hedduudha. Namoonni Agamsarraa buqqa’an hedduun isaanii magaalaa Amuruu jiru.

Gara Godinaatti deemna jennaan qaamni mootummaa akka dhorketu dubbatama. Warri Lubbuun darbe rabbi Lubbuu saanii haa boqqochiisu. Qeerroon Goobuu galatoomaa.

Ammaas magaalaan Amuruu karaa hedduu Humnoota Finxaleeyyii Amaaraan akka marfamanitu dubbatama. Waliif haa birmannu.

Gamtan hunda moona.

Amuru Agamsa😭We lost many lives going up. We experienced a tragedy that we will never forget.

We have lost so many of our brothers😭 When will the era of mourning and the era of losing lives stop day by day?As I wrote yesterday, the fighting between the Amhara rebel forces and the civilians in Agamsa village of Amuruu district of Horroo Guduruu region yesterday morning displaced all the residents of the area, many properties were burnt and looted. He has passed away.The youth of Gobu used to protect their Village.

But yesterday they did something miraculous. As soon as they heard about the war the Amhara insurgents were launching against our people, they went on foot to the scene and resisted the humiliation that would have been more than this for their people.

Thank you so much for your wonderful work will always live in the People.More than 30 people have been killed😭 and thousands of people have been displaced. We lost a lot of property.

Right now there are many Children who have gone missing from their mothers and fathers.Many of the displaced people from Agamsa are in Amuru town.

It is said that when we went to the district, the government authorities stopped us.May God rest the souls of the deceased.Thank you Gobu youth.Amuru is still said to be surrounded by Amhara Rebel Forces in several ways.

Let’s help each other.We win all the alliances.

Leave a Reply

Your email address will not be published.